Pečící stroje

Pečící stroj na oplatky nebo malé vafle, ručně ovládaný, koncepčně shodný s automatickou verzí. Stroj není vybaven manipulátorem ani zásobníkem. Používá se ke stejným účelům jako automatické provedení. Stroj má certifikaci shody s předpisy...
Pečící automat na oplatky nebo malé vafle, dodávaný pouze s 21 pečícími plotnami. Stlačeným vzduchem ovládaný manipulátor ukládá korpusy oplatek do automatického rotačního zásobníku. Stroj je používán samostatně nebo zařazován do...

Linka na oplatky

Video